سخن امام خمینی در مورد حجاب

ک روزی از امام خمینی(ره) می پرسند:

 

آیا حجاب از ضروریات اسلام است و منکر آن و کسانی که به دستور الهی مخصوصا ً  در جامعه اسلامی بی اعتنائی می کنند چه حکمی دارد؟

 

امام خمینی(ره) در پاسخ فرمودند:

 

اصل حکم حجاب از ضروریات است و منکر آن حکم منکر ضروری را دارد و منکر ضروری محکوم به کفر است مگر این که معلوم باشد که منکر خدا یا رسول نیست.

کلمات کلیدی :امام خمینی(ره) و حجاب و عفاف
درباره
    ریحانه
نویسندگان وبلاگ
صفحات اختصاصی
مطالب اخیر