بدون شرح!

حجاب:

ح= حریت،

ج= جذبه،

ا= آبرو وشرف،

ب= بندگی.

کلمات کلیدی :حجاب و عفاف
درباره
    ریحانه
نویسندگان وبلاگ
صفحات اختصاصی
مطالب اخیر