جان من و حجاب تو ...

آنقدر زندگی با او شیرین بود که چیزی بیاد ندارم...

فقط آخرین جمله اش در ذهنم ماند که لبخندی زد و گفت " جون من و حجاب تو ... "
 

"همسر شهید"

hejab+hijab+چادر+حجاب و شهدا+حجاب+دختر+حیا

کلمات کلیدی :حجاب و عفاف
درباره
    ریحانه
نویسندگان وبلاگ
صفحات اختصاصی
مطالب اخیر