ترس دشمن از رنگ ها:

ترس دشمن از رنگ ها:

یه روز از لباس سبز سپاه

یه روز از لباس خاکی بسیج

یه روز از سرخی خون شهید

یه روز از چادر مشکی زن ها

یه روز از کیک زرد نیروگاه

و جمعه از جوهر آبی سبابه ها ان شاالله......

 

کلمات کلیدی :
درباره
    ریحانه
نویسندگان وبلاگ
صفحات اختصاصی
مطالب اخیر