علت هلاکت بی گناهان قوم نوح؟؟؟

اباصلت هروی نقل کرده است که از امام رضا(ع) پرسیدم: علت هلاکت همه مردم در زمان حضرت نوح در حالی که بین آنها ، انسان های بی گناه و کودکان نیز بودند چیست؟؟

امام رضا (ع) در پاسخ فرمودند: هیچ کودکی در بین غرق شدگان نبود زیرا خداوند عزوجل، به مدت چهل سال، مردان وو زنان قوم نوح را عقیم کرده بود. پس هنگامی که غرق شدندهمه شان بزرگسال بودند و کودکی در میان آنان نبود! خداوند متعال ، هرگز بی گناهی را با عذاب خود هلاک نمی نماید. اما سایر افرادی که از قوم نوح غرق شدند(دو گروه بودند):

یا پیامبر خدا، حضرت نوح را تکذیب نموده بودند و یا به تکذیب تکذیب کنندگان راضی بودند! و کسی که در کاری غایب بوده ولی از کاری که آنها کرده اند ، راضی باشد، همانند کسی است که حاضر بوده و آن کار را انجام داده باشد.

-مسند امام رضا(ع)، ج1،ص54

کلمات کلیدی :اعتقادی
درباره
    ریحانه
نویسندگان وبلاگ
صفحات اختصاصی
مطالب اخیر