بدون شرح!

yas18

آخر هفته همه باهم دوباره پای صندوق های رای حاضر خواهیم شد تا سرنوشت خود و کشور و آیندگان را روشن کنیم شاید بهتر باشد بگویم سرنوشت دنیا را، شاید به نظر بعضیا مسخره بیاد ، سرنوشت دنیا!!!

ولی از همین جا به همه شما دوستان عزیز عرض میکنم جدی بگیرید این موضوع رو چون ما ایرانیم و ایرانی اراده کرده دنیا رو تسخیر کنه و مطمئن باشید این کار رو میکنه و دست ابرقدرت های ظالم رو قطع میکنه. به حق که دنیا از آن ستمدیدگان است.

ما روز جمعه خواهیم آمد و به دنیا خواهیم گفت ایرانی میتونه و ما هرگز اجازه نخواهیم داد دیگران برای ما تصمیم بگیرند این ماییم که برای خود تصمیم می گیریم و پای تصمیم خود می ایستم تا آخرین قطره خون.

و اما نمایندگان عزیزی که انتخاب خواهید شد و بر روی صندلی های سبز خانه ملت تکیه خواهید زد کلام امیر  راه گشا و سرمشق شماست.

"مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او آزاری نبینند، مگر آنجا که حق باشد، و آزار مسلمان روا نیست، جز در آنچه که واجب باشد.

به سوی مرگ که همگانی است، و فرد فرد شما را از آن گریزی نیست بشتابید، همانا مردم در پیش روی شما می روند ، و قیامت از پشت سر، شما را می خواند. سبکبار شوید تا به قافله برسید، که پیش رفتگان در انتظار بازماندگانند. از خدا بترسید، و تقوا پیشه کنید، زیرا شما در پیشگاه خداوند، مسئول بندگان خدا، و شهرها، و خانه ها و حیوانات هستید. خدا را اطاعت کنید و از فرمان خدا سرباز مدارید، اگر خیری دیدید برگزینید و اگر شر و بدی دیدید از آن دوری کنید."

نهج البلاغه/خطبه167

کلمات کلیدی :دختران مبارز
درباره
    ریحانه
نویسندگان وبلاگ
صفحات اختصاصی
مطالب اخیر