/ 2 نظر / 10 بازدید
مورچه

پسره اومده خواستگاریم میگم من الان می خوام درس بخونم می گه یعنی چند سال دیگه می خوای ازدواج کنی؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ 10 دقیقه صبر کنی این صفحه رو بخونم درسم تموم میشه. ---------------------- این متن صرفا جهت نشاندن لبخند بر لبان شما بود و هیچ ارزش دیگری ندارد.

مورچه

[خنده] چیزای جالبی داری تو وبت!