بدون شرح!

طلسم شیطان وحشت از مرگ است و اگر آن را درون خویش بشکنی ، دیگر او را بر تو تسلطی نسیت، و اگر نه باید به حکومت شیاطین بر کره زمین، هم اینچنین که هست، رضا شوی و مرگ از قبول این ننگ بهتر است.

"شهید سید مرتضی آوینی"

/ 2 نظر / 8 بازدید
سید

سلام سادگی عین زیبایی است و پیچیدگی های متظاهرانه عین زشتی است..شهید آوینی [گل]

عبدالله

سلام علی آل یاسین... مکه برای شما، فکه برای من! بالی نمی خواهم، این پوتین های کهنه هم می توانند مرا به آسمان ببرند…. شهید آوینی اللهم صل علی محمد و آل محمد یا علی (ع)