فردا همه ما با هم می آییم.

فردا می آییم.

فردا همه ما با هم می آییم.

تا خاری باشیم در چشمان شما.

و با هر یک رایی که به صندوق ها خواهیم انداخت امیدی از شما را ناامید خواهیم کرد و با هر برگ رای مشتی بر دهانتان خواهیم کوفت و کابوستان را به حقیقت بدل خواهیم کرد.

 

http://masirblog.net/upload/?di=DW4I

/ 0 نظر / 10 بازدید