/ 4 نظر / 15 بازدید
مورچه

و نباید فراموش کرد (قسمت 2 ) به روز شد. [لبخند]

مورچه

من منظور عکس رو نفهمیدم [ناراحت]

یداله

امروز شوق فردا داریم و حسرت دیروز را.اما امروز زیباتر از دیروز و فرداست.بیادتم و بیادم باش،شاید فردایی نباشد آپم یه سر بهم بزن ونظرتو بگو موفق باشی[گل]

مورچه

یعنی هم داره لطف میکنه و بهش آب میده و هم قراره بکشدش؟[سوال]