جملات قصار امام خمینی(ره)در مورد زنان

yas


* زن نقش بزرگی در اجتماع دارد، زن مظهر تحقق آمال بشر است.

* نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است؛ برای اینکه زنان، بانوان، علاوهبر اینکه خودشان یک قشر فعال در همه ابعاد هستند ،قشرهای فعال را در دامن خودشانتربیت می کنند.

* این جانب به زنان پر افتخار ایران مباهات می کنم، که تحولی آن چنان درآنان  پیدا شد، که نقش شیطانی بیش از پنجاه سال کوشش نقاشان خارجی و وابستگان بیشرافت آنان ، از شعرای هرزه گرفته تا نویسندگان و دستگاههای تبلیغاتی مزدور را، نقشبرآب نمودند.

* شما بانوان شجاع دوشادوش مردان پیروزی را برای اسلام بیمه کردید.

* آنچه که در ایران بزرگتر از هر چیز بود، تحولی است که در بانوان ایرانحاصل  شد.

* ملتی که بانوانش در صف مقدم برای پیشبرد مقاصد اسلامی هست آسیب نخواهددید.

* اگر زنهای انسان ساز از ملتها گرفته بشود، ملتها به شکست وانحطاط خواهندرسید.

/ 2 نظر / 121 بازدید
جوان شیعه

سلام عیدت مبارکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [گل]

aqa313

سلام عیدتـــــــــــــــــــــــــــون مبارک[لبخند]