در رثای شهید مطهری (ره)

http://www.aviny.com/Occasion/Enghelab_Jang/motahari/88/shahidmottahary.jpg

ای جاودانه ترین تاریخ ، تو به حق راست قامتی .

     ای حماسه ساز ترین دلاور ، به أرض این زمانه ، در قرن بیستم ، در قرن از خود بیگانگی انسانها ، در قرن قتل و کشتار بنده های مظلوم خدا ، تو « زندگی جاوید و حیات اخروی» ات را با مرگ سرخ، عزّت بخشیدی . و با گسستن « حجاب » ، و سیر سلوکت در « سیره نبوی » به مقام شامخ « انسان کامل» نظاره نمودی. و با « جاذبه و دافعه علی» گونه ات و به مدد « امدادهای غیبی» به ترسیم « انسان و سرنوشت » او و « علل گرایشش به مادیگری » پرداختی.

     با « خدمات متقابل ات به اسلام و ایران » ، « عدل الهی » را مفهومی دیگر بخشیدی ، و با « سیری که در نهج البلاغه » نمودی  در پی انتـظام « نظام حقوق زن در اسلام » بر آمدی.

     با « گفتارهای معنوی » ات و با « جهاد » پی گیر و « حماسه حسینی » ات ، « جامعه و تاریخ » را با « کلیات علوم اسلامی » و « اصول فلسفه و روش رئالیسم » آشنایی دادی.

     پس آنگه در « تماشاگه راز » با « مقالات فلسفی » ات  به شناخت واقعی از یک انسان عارف پرداختی.

     با « بیست گفتار » ی که از تو به جای مانده است ، مقام منیع « شهید » را با « قیام و انقلاب مهدی(عج) » پیوند زدی.

     با « جهان بینی توحیدی » ات ، « انسان و ایمان » و « وحی و نبوت » و مسئله « امامت » را معنایی تازه عطا کردی.

     از عمق « فطرت » ت خروش بر آوردی و همگام با « اسلام و مقتضیات زمان » به « احیای تفکـر اسلامی » پرداختی. 

     با « نقدی که بر مارکسسیم » نمودی ، به بیان « حق و باطل » نشستی. و سرانجام با « نهضتهای اسلامی ات در صد ساله اخیر » ، چونان شمع سوختی تا « کتاب سوزی ایران و مصر » را بر همگان اعلام بداری.

     آری ، همه اینها که بر شما بر شمردم ، نه « شرحی بر منظومه » بود و نه « ختم نبوت » ، چه اینکه « داستان راستان » بود. 


     هان ای مطهری مطهّـر ، بر خیز ، ای شهید دل آگاه

     ای شیر بیشه میدان تحقیق ، ای سیراب گشته از چشمه زلال ولایت

     ای کاش همچنان سروش غیبی را از نطق عاری از « هوی » ی تو می شنیدیم تا نظریه نسبیّـت نقل محفل دانشجویی نمی گشت.

     ای کاش همچنان بر کرسی پر قدر و منزلت تدریس تکیه می زدی تا اهل ارشاد کم اطلاع ، شریعت سمحه و سهله نبوی (ص) را دستخوش تحریف قرار نمی دادند.

     پاره تن امام ؛ ای کاش می بودی و همچنان بصیرتمان می دادی بر طریقتی که برگزیدیم.

     ای مطهری مطهّـر ، بر خیز که طهارت روح و فکر نسل امروز ، تمنّـای وجود تو را دارد.

     ای اندیشه پاک و خرد ناب ، بر خیز و بنگر که در آشفته بازار مطبوعات و نوشتار ، کسب درآمد و دلار ، رمز موفقیت قلم بدستان کژ رفتار شده است.

     بر خیز ، که دانشگاهایمان هنوز چشم انتظار نشستن تو ، بر کرسی بحث و تحقیق اند.

     بر خیز ، که حوزه های علمیه هنوز هم ناباورانه به شهادتت می نگرند.

     بر خیز ، که قبضه قلم تمنّـای نوازشگری دستان هنرمند تو را در سر دارند.

     بر خیز ای عطیه کوثر ، ای مرتضی مطهر ، بر خیز که تشنگان معرفت و جوانان پر شور و عاشق معنویت ، در انتظار محفل اُنس تو نشسته اند.

     بر خیز ای حاصل عمر رهبر ، بر خیز که بی تو ما شبمان بی ستاره است.

     روان به راه تو هستیم ای پـاره ی تن رهبر

                                                          اینک که نیستی

                                                                            یادت درون سینه ما

                                                                                                    جاودانه بادا

/ 0 نظر / 15 بازدید