السلام ای باغبان لاله‏ ها ای به حیرانت همه

این‏جا مزار فاطمه علیهاالسلام ، ام البنین است    یا مادری غم‏دیده مدفون زمین است
این‏جا نهاده سر به خاک غربت و غم    مظلومه‏ای کز مرگ گل‏هایش غمین است
در دامنش پرورده سرداری چو عباس      آری چنین زن، مادری شیرآفرین است
شد جان او آزرده از رنج زمانه    بر سینه‏اش چون لاله داغی آتشین است

ام البنین
/ 0 نظر / 6 بازدید