معیارهای انتخاب اصلح

مزربندی روشن با دشمن داشته باشد

حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ایی :

نماینده ی صالح آن کسی است که پای بندی او به اسلام باشد، پای بندی او به عدالت باشد، پای بندی او به منافع ملی باشد؛ مرز او با دشمن ، مرز مشخصی باشد. اگر این نشد، آن نماینده ،  نماینده ی خوبی نخواهد بود؛ نماینده ملت در واقع نخواد بود.

خوشبختانه در کشور ما مجموعه های سیاسی یی که هستند ، نسبت به مبانی اسلام و انقلاب تقریبا همه، به جز اقلیت کوچکی ، متفق القولند؛ منتها مرزها را باید روشن کرد. بعضی، از دشمن رودربایستی دارند؛ بعضی، ملاحظه دشمن را می کنند. ملاحظه ملت را باید کرد، ملاحظه خدا را باید کرد، نه ملاحظه دشمن را. دشمن، دشمن است؛ هر چه ملاحظه کنی، هرچه عقب بنشینی، او جلو می آید. اگر خاکریز شما در مقابل دشمن ، خاکریز مستحکمی نباشد، او نفوذ می کند. دشمنان این را می خواهند. یکی از شاخص ها همین است. مردم در هر جای کشور هستند، به این شاخص توجه کنند.

آن کسانی که مرزشان با دشمن و دست نشاندگان دشمن مرز کم رنگی است، ابنها برای ورود به مجلس اصلح نیستند. کسانی باید باشند که مرز روشنی با دشمن داشته باشند.

/ 0 نظر / 17 بازدید