هرگز به کسی که به شما دروغ  می گوید اعتماد نکنید.

هرگز به کسی که به شما اعتماد دار دروغ نگویید.

/ 2 نظر / 12 بازدید
آزاد اندیش

سلام دوست عزیزم /امام حسن عسگری (ع ) هیچ گرفتاری و بلایی نیست, جز اینکه نعمتی آن را در بر گرفته است