بدون شرح!

مگر از زندگی چه می خواهید، چه می خواهید

خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان

اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کار گشا می شود،

یتیمان را پدر می شود و مادر، محتاجان را برادری می شود. نا امیدان را امیدی می شود گمگشتگان را راه می شود در تاریکی ماندگان را نور می شود،

رزمندگان را شمشیر می شود، پیران را عصا می شود.

محتاجان به عشق را عشق می شود

خداوند همه چیز می شود همه کس را.

به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل به شرط طهارت روح

به شرط پرهیز از معامله با ابلیس

بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف، و زبان هایتان را از هر گفتار ناپاک و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار

و بپرهیزید از ناجوانمردی ها

ناراستی ها

نامردی ها...

چنین کنید تا ببینید خداوند چگونه بر سر سفره شما با کاسه ای خواراک و تکه ای نان می نشیند.

در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان می کند و در کوچه های خلوت با شما آواز می خواند.

مگر از زندگی چه می خواهید، که در خدایی خدا یافت نمی شود.

/ 2 نظر / 14 بازدید
مورچه

دغدغه فکری حیف نون: استامینوفن از کجا میفهمه که ما کجامون درد میکنه؟؟؟ ---------------------------------------------------------------------------- این جوکه صرفا جهت خندیدن بود. اصل مطلب اینه که : به روزم.[نیشخند]

مورچه

سلام این پستت واقعا مفید بود. آدمو شدید میبره تو فکر.