گفتمان جمهوری اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)

درست بر خلاف نظام های دیکتاتوری و سلطنتی که از ملت فاصله می گیرند،نظام اسلامی با ایمان به ذات کمال طلبی انسان، در صدد تطبیق موافقت اصول اسلامی با رضایت مردم است. هنگامی که هدف حکومت پیاده کردن نظام اسلامی متشکل از ارزش های معنوی باشد و ملت در این جهت هدایت شوند، پشتوانه و رضایت ملت از حکومت به گونه ای است که رضایت خدا را به همراه می آورد. نظام جمهوری اسلامی با کیفیت فوق، مورد حمایت امام قرار گرفت و مردم ایران با رأی به نظام جمهوری اسلامی با اکثریت آرا آن را تأیید کردند.

گفتمان جمهوری اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)

 

گفتمان جمهوری اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)، اثری از جناب آقای حسن کلاته و محصول مرکز اسناد انقلاب اسلامی است که یکی از موضوعات «طرح تدوین انقلاب اسلامی» می باشد.

 

در مقدمه این کتاب حدودا۲۰۰ صفحه ای می خوانیم:

اندیشه سیاسی امام(ره) در فضایی مطرح شد که در آن یک فقیه تلاش می کرد بر اساس مبانی معرفتی و تجربه های سیاسی و باورهای خود، شکلی مطلوب از حکومت را در جامعه ای دینی_ اسلامی برقرار سازد. تلاش برای تبیین گفتمان جمهوری اسلامی نه تنها عصری جدید در حوزه ی بررسی اندیشه ی سیاسی تشیع است، بلکه از جمهوری، الگویی با تعریف و ابعاد مشخص اسلامی عرضه می کند… .

کتاب مورد بحث شامل پنج فصل است.

 

در فصل اول با عنوان، در آمدی بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) سعی می شود در چند بخش ضمن ارائه تعریفی از اندیشه و اندیشه سیاسی و اجزا و مبانی آن، به بررسی این مبانی در نظام اندیشه امام(ره) بپردازد. فصل اول دو بخش کلی دارد:

۱- تعریف اندیشه و اندیشه سیاسی

۲- مبانی و اجزای اندیشه امام خمینی(ره)

 

فصل دوم کتاب که دین وسیاست در اندیشه امام خمینی(ره) نام دارد، رابطه دین وسیاست در اسلام و تعامل آنها در جامعه را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. این فصل در۵ بخش به این مسئله می پردازد که اندیشه های سیاسی به واسطه نوع هستی شناسی، انسان شناسی و جامعه شناسی خود به اندیشه های بسیط و مرکب تقسیم خواهد شد. فصل دوم شامل۵ بخش می باشد:

 

1- تعریف سیاست

۲- تعریف سیاست از دیدگاه امام خمینی(ره)

۳- تعاریف و معانی دین

۴- نسبت میان دین و سیاست

۵- رابطه دین اسلام و سیاست در اندیشه امام خمینی(ره)

 

عنوان فصل سوم، جایگاه حکومت در اندیشه امام خمینی(ره) می باشد که مشتمل بر چند بخش می باشد و به تبیین جایگاه حکومت در اسلام و اندیشه امام(ره) می پردازد. اگر اعتقاد بساری از اندیشمندان و نظریه پردازان، وجود حکومت امری لازم و بدیهی است،اما هر یک به تناسب نظام فکری و اجتماعی خود، دلایل متعدد وگاه متفاوتی را در این زمینه بر می شمارند. فصل سوم شامل بخش های زیر می باشد:

۱- ضرورت حکومت در اسلام

۲- ضرورت حکومت در تفکر شیعی

۳- دلایل ضرورت تشکیل حکومت در اندیشه امام

 

در فصل چهارم سعی بر پاسخگویی به این سوال است که آیا اسلام به شکل خاصی از حکومت پرداخته است؟ این فصل که شکل مطلوب حکومت اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) نام دارد، به عنوان اصلی ترین بخش تحقیق به مواضع امام خمینی(ره) درباره شکل حکومت، ماهیت جمهوری اسلامی در نزد ایشان، مواضع گروه ها و دلایل تاکید و اصرار امام(ره) بر حفظ الگوی دوگانه و تلفیقی جمهوری اسلامی علل ارائه توسط ایشان در برابر مخالفان می پردازد. بخش های اصلی این فصل عبارتند از:

۱- شکل حکومت در اسلام

۲- امام خمینی(ره) و تبیین شکل حکومت اسلامی

۳- دلایل امام خمینی(ره) در برابر مخالفان نظام جمهوری اسلامی

 

روند استقرار نظام جمهوری اسلامی، عنوان فصل پنجم می باشد، در این نیز مروری گذرا بر تحولات و وقایع منتهی به سالروز۱۲فروردین و روند استقرار«جمهوری اسلامی» دارد.

 

نویسنده کتاب در پایان فصل پنجم در چند صفحه نتیجه گیری داشته که به قسمت کوتاهی از آن اشاره می شود:

درست بر خلاف نظام های دیکتاتوری و سلطنتی که از ملت فاصله می گیرند،نظام اسلامی با ایمان به ذات کمال طلبی انسان، در صدد تطبیق موافقت اصول اسلامی با رضایت مردم است. هنگامی که هدف حکومت پیاده کردن نظام اسلامی متشکل از ارزش های معنوی باشد و ملت در این جهت هدایت شوند، پشتوانه و رضایت ملت از حکومت به گونه ای است که رضایت خدا را به همراه می آورد. نظام جمهوری اسلامی با کیفیت فوق، مورد حمایت امام قرار گرفت و مردم ایران با رأی به نظام جمهوری اسلامی با اکثریت آرا آن را تأیید کردند.

/ 5 نظر / 15 بازدید
قسیم

بسم الله سلام علیکم وبلاگ‌نویسان و جانبازان بیمارستان نیایش از دید وبلاگ قسیم!!! الحمدالله توفیق نصیبمان شد تا در این دیدار با همسنگران خود در فضای مجازی همقدم شده و به ملاقات مردان آسمانی برویم... از شما و بانیان این ملاقات تشکر میکنم یاعلی مدد اطلاع رسانی شما به دیگر همسنگران همکاری در راستای ترویج همکاری است. به امید زیارت حرم یار

آزاد اندیش

سلام قبول باشه حیف مثل اینکه امسال عید مشهد برو نیستم[افسوس][نگران] قبول عزیزم

آزاد اندیش

مگه میشه غصه نخورم آبجی جان درسته میخوام برم یه جای خوب اما دلم برا ضریح امام هشتم لک زده دلم برای هجوم افراد و غربت امامم....

آزاد اندیش

مگه میشه غصه نخورم آبجی جان درسته میخوام برم یه جای خوب اما دلم برا ضریح امام هشتم لک زده دلم برای هجوم افراد و غربت امامم....

آزاد اندیش

مگه میشه غصه نخورم آبجی جان درسته میخوام برم یه جای خوب اما دلم برا ضریح امام هشتم لک زده دلم برای هجوم افراد و غربت امامم....