بدون شرح!

یک چهره زینت شده در برابر نامحرم یک چهره گناهکار است و هر چهره آرایش شده در تماشاگه نامحرمان یک لبخند به شیطان می باشد.

تن آدمی شریف است به جان آدمیت             نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

زن اگر از ارزش های اخلاقی محروم باشد چنانچه سراسر وجود خود را به طلا و زینت ها و لباس های زیبا و جذاب زینت کند ذره ای بر ارزش وجودیش افزوده نخواهد شد بلکه شیرینی ایمانش را هم از دست می دهد.

چنانکه رسول خدا(ص) فرمودند:

کسی که بیشترین تلاشش برای رسیدن به شهوات نفسانی یاشد شیرینی ایمان از قلبش گرفته می شود.

/ 0 نظر / 9 بازدید