بدون شرح!

هرشاخه ای که از باغ برون آرد سر
درمیوه آن طمع  کند رهگذر
بی حجابی مانند شاخه ای است بیرون از حصارباغ که طمع هر رهگذری رابه خود جلب می کند.

/ 0 نظر / 4 بازدید